Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  1. Na webové stránce http://www.faraonpetfood.cz je implementován nástroj Google Analytics společnosti Google Inc. se sídlem Privacy Matters c/o Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA .
  2. Nástroj Google Analytics  využívá pro svou funkci soubory cookie, které se mohou zapisovat do Vašeho počítače. Prostřednictvím těchto souborů se však neshromažďují žádné osobní informace, jako je poštovní, doručovací nebo e-mailová adresa, jméno, věk, pohlaví, telefonní číslo, čísla bankovních karet či uskutečněných elektronických operací. Záznamy obsahují standardně sledované údaje, jako je  IP adresa počítače, datum a čas, používaný operační systém a typ internetového prohlížeče. Údaje o chování uživatelů zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka a poté jsou tato data zneškodněna.
  3. Provozovatel webové stránky v rámci tohoto prohlášení uživatele upozorňuje, že soubory cookie, které výše zmíněné nástroje využívají nepoškozují hardware či software Vašeho počítače či mobilního telefonu a jsou k zobrazení prostřednictvím standardních textových editorů, jako je například Poznámkový blok či aplikace k tvorbě a editaci textu z dílny www.openoffice.org . Tyto soubory neobsahují žádný škodlivý kód či části takových kódů nebo programů, neobsahují sexuálně explicitně zaměřený materiál či jakýkoliv jiný materiál, který není v souladu s dobrými mravy, Ústavou České republiky a platnými nařízeními Evropské unie. Provozovatel webové stránky zejména při zpracování a užívání osobních informací návštěvníků http://www.faraonpetfood.cz  respektuje práva uživatele sítě internet definovaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a přísně se řídí ustanoveními těchto zákonů.
  4. Přístup k datům společnosti Google mají povoleny pouze ty osoby, které tato oprávnění potřebují nezbytně ke své práci, což představuje pouze pracovníky technické podpory a pracovníky oddělení technické údržby. Tato data nejsou veřejně přístupná jiným osobám, avšak veškerý interní přístup k datům je pečlivě monitorován.
  5. Provozovatel webové stránky se zavazuje, že nebude, a nedovolí ani žádné potenciální třetí straně, používat službu pro sledování či shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet a nebude při používání této služby osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://www.faraonpetfood.cz  s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje. Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://www.faraonpetfood.cz s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje.
  6. Máte možnost prostřednictvím konfigurace nastavení Vašeho prohlížeče používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce webové stránky jsou použitelné i bez cookies, avšak některé uživatelsky definované vlastnosti a nastavení poté nemusí být k dispozici.
  7. Máte-li jakýkoliv dotaz z oblasti ochrany osobních údajů  na webové stránce http://www.faraonpetfood.cz  využijte kontaktního formuláře na webové stránce provozovatele.
Warenkorb: 0 Ware für 0,- €
Den Warenkorb zeigen
Kontakt:
Provozovatel e-shopu
PHARAOH Company Czech s.r.o.

Ludvíkova 1351/16  
716 00, Ostrava - Radvanice
Czech Republic
Hledáme nové distribuční partnery!
Informace na tel.:
+420 722 671 708
+420 608 306 022

Péče o zákazníky:
dotazy, reklamace,
stav provizního systému a
objednávek


Tel.: +420 608 306 022
Email: info@faraonpetfood.cz
Tel.: +420 602 201 306
Email:
eshop@faraonpetfood.cz